You are currently viewing Програма – Логопед за родители

Програма – Логопед за родители

Защо „Логопед за родители“?

В процеса на израстване, след  5-годишна възраст, при някои деца все още има затруднение в правилното изговаряне на звуковете на буквите и особено на т.нар трудни звукове – С, Ш, З, Ж, Ч, Ц, Л, Р. Това е подходящият момент, в който мили  родители да обърнете  внимание и заедно с детето да направите стъпки към преодоляването на това затруднение. 

Целта на програмата е да привлече вниманието ви към правилния говор на децата, когато те срещат тудности при изговаряне на звуковете. Вашето активното участие във всеки етап от процеса е свързано с обич, внимание и подкрепа. Словото, изразено чрез речта, е сила, с която детето заявява себе си, общува спокойно, разказва. И когато в този процес то е подкрепено, има увереност, че може да се справи успешно.

Уловете проблема навреме

Ако искате да уловите проблема навреме и да сте максимално полезни за детото ви, имате възможност да ми изпратите видео как говори, например – докато разказва интересна история, или списък с думи, в които прави замени, пропуски и трудно изговаря звуковете. Това можете да направите чрез Фейсбук страницата ми под формата на лично съобщение.

В допълнение:

Има възможност да направим видео среща, на която да споделите всичко, което ви вълнува за правилния говор, израстването и физическото развитие на детето.

Към говорното затруднение на детето подхождам  индивиуално спроред нуждите и възможностите му към момента. Правя 30 – 40 – минутни сесии 2 – 3 пъти седмично, в които през играта и забавното се постига естествено преодоляване на трудния звук. В това се включва гимнастика за езика, устните, чеслюстите, имитиране на животни – например крава, котка, петел, гъска или дали чува звука ,,С„ в самолет, мастило,нос и на кое място е той – в началото, средата или края на думата. Така постепенно трудният звук се поставя в срички, думи, изречения, а накрая – и в скоропоговорка.

Резултат от правилния говор е:

  • Когато детето говори ясно, всички го разбират;
  • Разказва увлекателно и това му харесва;
  • Споделя с радост преживяното;
  • Общува с приятели и търси контакти;
  • Бързо се адаптира и преодолява нови затруднения, защото знае, че има подкрепа;
  • Изразява мнение и го защитава – така заявява себе си;
  • Лесно контролира правилната позиция на устните и езика, когато говори;
  • Чува се какво казва и само се коригира, защото знае как се прави;
  • Стабилно емоционално състояния.

Част от програмата е консултацията с мен, насочена към добрата стойка и подвижността на тялото, които са свързани и с доброто самочувствие. Ако забележите, че детето седи отпуснато, раменете не са изправени или когато тича, е тромаво и бързо се уморява, напишете ми съобщение на Фейсбук страницата и след това може да направим видео-консултация.

Работя съвместно с родители  и деца с гръбначни изкривявания, плоско ходило и наднормено тегло. Вярвам, че и в този процес отношението и участието на родителите имат несъмнено въздействие върху оздравяването, психиката, и емоциите на децата.

В практиката си имам възможността да създам индивидуален комплекс спрямо специфичните нужди на детето, включващ насочени упражнения за мобилизиране на мускулатурата, подобряване на стойката и намаляване на теглото.

В подкрепа на казаното ще цитирам полския педагог Януш Корчак :

Детето е онази скъпоценна чаша, която Животът ти е дал да пазиш и разпалваш в нея творческия огън.