Терапии и цени

Edit Content

Неврологепедията обединява знания от неврология и логопедия. Насочена е към причините, свързани с говорните и езикови затруднения/афазия/, към нарушения в дишането, в храненето и гълтането, както и към нарушения във функцията на орофациалната област.

Edit Content

Неврорехабилитацията е интердисциплинарна област в неврологията, физикалната и рехабилитационната медицина.  Тя е цялостен терапевтичен подход насочен към пациенти със заболяване или увреда на централната нервна система. Това е активен процес, с който се подобрява качеството на живот, подпомага се функционалното и когнитивно възстановяване на пациента и с активната подкрепа на терапевта, съдейства да се адаптира към новите условия да се интегрира успешно и пълонценно в социалната средата.

Съвременната неврорехабилитация се базира на теорията за невропластичността  – известна също като мозъчна пластичност – способнотта на мозъка да се променя през целия живот на индивида, като например мозъчната активност, свързана с дадена функция може да се прехвъли на друго място. Още през 1762 г. швейцарският философ Жан-Жак Русо пише в книгата си „Емил, или за обучението“, че организацията на мозъка се влияе от опита ни и че имаме нужда да „упражняваме“ сетивата и умствените си способности, така като упражняваме мускулите си. Човешките същества се променят през целия си живот, заради „възможността си за усъвършенстване“.

Целта на този подход е да се подпомогне възстановяването на нервната система от увреждането,  да се намалят или компенсират функционалните промени, които произтичат от това,  да помогне пациента да си върне възможно най-оптималното ниво на функционална независимост, като същевременно подобри цялостното му физическото, емоционално и социално състояние.

Неврорехабилитацията е подходяща при лечение на:

Неврорехабилитация е предназначена да отговори на нуждите на пациента в зависимост от конкретния проблем или заболяване, които могат да причинят слабост, нарушено  равновесие, намалена подвижност,а това ограничава и намалява способността на  пациента в ежедневните му дейности. Ограничената физическа активност, причинена от някои неврологични състояния, могат също да доведат и до нарушена сърдечна и белодробна функция, умора, и в някои случаи социална изолация.

Неврорехабилитацията помага да се подобри качеството на живот на болния и неговото семейство.  Активното им участие е важно за успеха на терапевтичната програмата. В лечебния план се  използват специфични подходи като Bobath therapy, PNF, огледална терапия и други невростимулиращи, улесняващи  и специфично ориентирани методи насочени да подобрят баланса, координацията, равновесието, постуралния контрол, походката, силата, както и цялостната функционална активност и участие на болния.

Неврорехабилитацията е насочена към стимулиране на уменията и възможностите на хората с увреждания, на ниво участие и активност. Тя ги насърчава да работят на възможно най-оптималното  ниво на независимост . По този начин им помага да възстановят самочувствието, позитивното си отношение към новите условия на организиране на дейностите от ежедневието, да се адапират и да бъдат пълноценни.

Edit Content

Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни. Терапии на говорни нарушения при:

Онлайн терапия

Логопедичната терапия може да се осъществява и онлйан. Подходяща е за деца и възрастни с артикулционни нарушения, както и за подобряване на говорната дикция и дишане. Също така е подходяща за пациенти с афазия/придобито езиково нарушение/, в случай на запазено разбиране на устната и писмената реч, съхранени повторна и автоматична реч и умения за четене и писане под диктовка. Терапията се извършва с активното участие и подкрепа на близките и е съобразена с възможностите на пациента.

Edit Content

Комбинираната терапия е подходяща за пациенти с инсулт, черепномозъчна травма, множествена склероза, невродегенеративни заболявания/паркинсон, деменция/.

В терапевтичния подход се съчетават неврорехабилитация и неврологопедия, съобразени със състоянието на пациента. Чрез неврорехабилитацията се въздейства върху двигателните нарушения, свързани с възстановяване на цялостната стабилност, както и възстановяване на функционалната активност на засегнатите части на тялото, а чрез неврологопедията се подомага възстановяването и подобряването на говорните умения.

Edit Content

Кинезитерапията е метод за лечение, възстановяване и профилактика, подходящ за всяка възраст. Подобрява физическата активност, стумулира оздравителния процес и се осъществява с активното участие на пациента. Включва комплекс от аналитични упражнения, насочени към конкретното двигателно нарушене,  съобразени с възможностите на пациента към момента на възстановяване. Кинезитерапията е терапевтичен подход, подходящ при:

Edit Content

Ароматерапията е част от алтернативната медицина, в която се използват натурални масла, извлечени от различни части на растенията – корен, стъбло, кора, листа, цвят. Родоначалник на съвременната ароматерапия е Рене Моурис Гатефос. След експлозия в лабораторията, в която работи, той получава изгаряния, които лекува с лавандулово масло. Тази случка насочва вниманието му към лечебното действие на лавандулата, както и към въздействието на други етерични масла върху човешкия организъм. Според него етерините масла притежават силна способност да проникват дълбоко в тъканите, като по този начин въздействат непосредствено върху органите, разположени под местата, върху които е нанесена етерично-маслената композиция.

Кан – масаж  е  профилактично-терапевтична, балансираща система, която включва елементи на ароматерапията ( етерично-маслен масаж).  Чрез масажа се постига уравновесяване на мускулния дисбаланс,  премахване на напрежението в меките тъкани, както и подобряване подвижността на ставите, като се преодоляват функционалните блокажи в тях. Чрез средствата на ароматерапията се отстраняват  възпалителни процеси, активира се циркулацията на жизнена енергия в човешкото тяло и се създава  етерично-маслено депо с цел повишаване на имунитета.

Преди всеки масаж терапевтът провежда консултация и съставя индивидуална терапевтична карта. Въз основа на нея се избират подходящите етерични масла, които отговарят на индивидуалните особености на всеки човек.

Edit Content

Масажът е древна терапия позната от времето на Хипократ със своето лечебно и стимулиращо въздействие върху физиологините процеси в тялото.
С масажа се въздейства върху кожните рецепторите (за болка, температура, допир), като по този начин се предизвиква локална реакция в зоната на масажа или в по отдалечени зони. Класическият лечебен масаж се прилага за подобряване на кръвообращението, дейността на нервната ситема, стимулиране на имунната система, за релаксиране или тонизиране на организма, намаляване на умората и напрежението натрупано в тялото, както и за преодоляване на ежедневния стрес и умора.
Класическият масаж може да се приложи на цялото тяло или частично под формата на:

Edit Content

Подходящо за пациенти, които поради естеството на заболяването, са с ограничени двигателни възможности и не биха могли да посетят кабинета.

За навременното, ранно възстановяване и укрепване на пациента може да се направи посещение в дома. Включва се подробно запознаване с медицинската документация, уточняване на подходяща кинезитерапевтична или говорна терапия, честота на посещенията и продължителност на терапевтичния курс. Ако пациентът се нуждае от  възстановяване на двигателната активност и независимост в ежедневието, както и от говорна терапия, двете могат да се включат в една терапевтична сесия под формата на комбинирата терапия.