Кан Терапия

Кан Терапия

Кан- масаж е една профилактично-терапевтична, балансираща система, включваща в себе си елементи на Ароматерапията ( Етерично-маслен масаж), специални източни техники, и най-вече, акцент върху познания от богатия опит на древния Български профилакто-терапевтичен фолклор. Съчетавайки ефективността на гореспоменатите системи, Кан- масажа има за цел възраждането на древни български лечебни традиции, като поставя техния потенциал на една научна база, за постигането на следните цели и задачи:
1/ Уравновесяване на мускулния дисбаланс.
2/ Балансиране на центъра на тежестта.
3/ Премахване на напрежението в меките тъкани и подобряване динамиката на ставите чрез отстраняване на функционалните блокажи.
4/ Отстраняване на възпалителни процеси, използвайки средствата на Ароматерапията.
5/ Активиране циркулацията на жизнена енергия в човешкото тяло.

6/ Изграждане на нови стереотипи.
7/ Изграждането на трайни рефлекторни стимули.
8/ Създаване на етерично маслено депо с цел-повишаване на имунитета.
9/ Постигане на хормонален баланс на база комбинирания подход.

Както виждате Кан- масажа има подчертан холистичен подход. Идеята е да се постигнат гореспоменатите цели, като се използват предимно алтернативни методи адаптирани към съвременните концепции на модерната рехабилитация и кинезитерапия. Използвайки информацията от съвременните диагностични средства на Академичната медицина с този метод е възможно да се постигнат забележителни терапевтични резултати без риск от усложнения вследствие безсмислена мистификация. Той може да се постави на широка научно-изследователска основа, което да гарантира неговата динамичност и адаптивност.

Следвайки основната концепция на метода, а именно, промяна на негативните стереотипи, можем значително да подобрим качеството си на живот, спестявайки си тежки заболявания водещи до оперативна намеса и инвалидизиране. От особено значение е изграждането, постигането на нови стереотипи. Овладяването на вредните последствия от стреса /особено актуален днес/, токсикацията от вредните хранителни навици и използването на модерни гастрономични приумици, както и неправилното натоварване на опорно-двигателния апарат, гарантира постигането на тази задача. Разбира се това не може да стане за една-две процедури, а като следствие от системно и програмирано въздействие, което може да ангажира месеци, дори години.

Какво се разбира под “неправилно натоварване на опорно-двигателния апарат”? Всеки жив организъм има свой индивидуални зони на физически комфорт и е програмиран за определена доза натоварване, след което се нуждае от съответстваща почивка.

Извън тази програма, организмът се дебалансира и започва да се руши. За да се увеличи неговият физически потенциал е нужна натренираност, която се постига с продължителни и добре планирани тренировки.

С други думи, еднакво вредно е да седим целодневно и ежедневно зад бюрото или по същата схема да извършваме тежък физически труд. А още по-зле се подреждат нещата, ако след целодневен престой зад бюрото посетим фитнес залата и изконсумираме пълен пакет от услуги, които не са съобразени с нашия индивидуален и моментен статус.Тогава нашият организъм със сигурност ще се чуди какво точно искаме от него. Това разбира се допълнително го стресира и дебалансира.

Индивидуалният подход в Кан терапията е особено важен като се определя не само от естествения хабитус на човек, който се подлага на тази форма на въздействие, но и от моментното състояние. Терапевтичният курс се планира като се изготвя индивидуален консултационен лист след проведено интервю. В зависимост от специфичните нужди на пациента се подбират подходящите продукти.

Кан терапията е динамична и адаптивна система, целяща подобряването на качеството на живот, чрез промяна на негативните стереотипи и разшриване на общата адаптивност. В терапията се използва психо-соматичния фактор на етерично-маслените апликации и комплески от упражнения. Целта на този модул е да се постигне дълбока постурална релаксация – отпускане и на най-дълбоките мускулни структури

Кан- масажа Ви дава възможност да направите правилният избор. Неговият компилативен подход увеличава силата на редица алтернативни методи, включени в неговата уникална схема с адаптация към основните концепции в холистичната медицина и съвременната рехабилитация:

1/Да не вредим!
2/Да има цялостност!
3/Да има динамика и адаптивност!

АВТОР НА МЕТОДА: Николай Христов