Домашна Терапия

Домашна Терапия

За навременното, ранно възстановяване и укрепване на пациента може да се направи посещение в дома. Включва се подробно запознаване с медицинската документация, уточняване на подходяща кинезитерапевтична или говорна терапия, честота на посещенията и продължителност на терапевтичния курс. Ако пациента се нуждае от  възстановяване на двигателната активност и независимост в ежедневието, както и от говорна терапия, двете могат да се включат в една терапевтична сесия.