Подходяща е за деца и възрастни с артикулционни нарушения, както и за подобряване на говорната дикция и дишане. Също така е подходяща за пациенти с афазия/придобито езиково нарушение/, в случай на запазено разбиране на устната и писмената реч, съхранени повторна и автоматична реч и умения за четене и писане под диктовка. Терапията се извършва с активното участие и подкрепа на близките и е съобразена с възможностите на пациента.