Комбинираната терапия е подходяща за пациенти с инсулт, черепномозъчна травма, множествена склероза, невродегенеративни заболявания/паркинсон, деменция/.

В терапевтичния подход се съчетават неврорехабилитация и неврологопедия, съобразени със състоянието на пациента. Чрез неврорехабилитацията се въздейства върху двигателните нарушения, свързани с възстановяване на цялостната стабилност, както и възстановяване на функционалната активност на засегнатите части на тялото, а чрез неврологопедията се подомага възстановяването и подобряването на говорните умения.