Кинезитерапията е метод за лечение, възстановяване и профилактика, подходящ за всяка възраст. Подобрява физическата активност, стумулира оздравителния процес и се осъществява с активното участие на пациента. Включва комплекс от аналитични упражнения, насочени към конкретното двигателно нарушене,  съобразени с възможностите на пациента към момента на възстановяване. Кинезитерапията е терапевтичен подход, подходящ при: