Подходящо за пациенти, които поради естеството на заболяването, са с ограничени двигателни възможности и не биха могли да посетят кабинета.

За навременното, ранно възстановяване и укрепване на пациента може да се направи посещение в дома. Включва се подробно запознаване с медицинската документация, уточняване на подходяща кинезитерапевтична или говорна терапия, честота на посещенията и продължителност на терапевтичния курс. Ако пациентът се нуждае от  възстановяване на двигателната активност и независимост в ежедневието, както и от говорна терапия, двете могат да се включат в една терапевтична сесия под формата на комбинирата терапия.