Неврологопедията обединява знания от неврология и логопедия. Насочена е към причините, свързани с говорните и езикови затруднения/афазия/, към нарушения в дишането, в храненето и гълтането както и към нарушения във функцията на орофациалната област.