Извършва се диагностика и терапия на говорни и езикови нарушения при деца и възрастни. Терапии на говорни нарушения при:

Онлайн терапия

Логопедичната терапия може да се осъществява и онлйан. Подходяща е за деца и възрастни с артикулционни нарушения, както и за подобряване на говорната дикция и дишане. Също така е подходяща за пациенти с афазия/придобито езиково нарушение/, в случай на запазено разбиране на устната и писмената реч, съхранени повторна и автоматична реч и умения за четене и писане под диктовка. Терапията се извършва с активното участие и подкрепа на близките и е съобразена с възможностите на пациента.