Услуги & Терапии

Теодора Драговска е квалифициран специалист с дългогодишен опит в областта на кинезитерапията и логопедията.